Reporter Country
Flow
FrequencyAnnual
Time201020112012201320142015
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Partner Country
APEC
(y4 867 210 000 000
(y5 662 480 000 000
(y5 909 910 000 000
(y6 075 260 000 000
(y6 203 330 000 000
5 714 820 000 000
Advanced Economies
(y4 327 050 000 000
(y4 971 960 000 000
(y5 106 820 000 000
(y5 155 130 000 000
(y5 287 780 000 000
4 856 330 000 000
Afghanistan
(y3 389 270 000
(y4 502 520 000
(y3 469 340 000
(y2 840 100 000
(y2 481 220 000
1 290 080 000
Africa
(y127 996 000 000
(y163 560 000 000
(y169 065 000 000
(y176 422 000 000
(y189 857 000 000
173 427 000 000
Africa not specified
(y542 233 000
(y5 157 310 000
(y1 378 510 000
(y591 824 000
(y617 881 000
587 863 000
Albania
(v378 302 000
(v503 374 000
(y592 288 000
(y551 923 000
(y621 650 000
625 446 000
Algeria
(v10 376 200 000
(v10 456 700 000
(v13 146 900 000
(v12 762 700 000
(v14 854 900 000
14 848 300 000
American Samoa
(y56 522 100
(y206 922 000
(y197 729 000
(y216 543 000
(y190 142 000
120 532 000
Angola
(y4 677 090 000
(y5 783 420 000
(y7 781 550 000
(y8 370 390 000
(y12 333 000 000
8 494 640 000
Antigua and Barbuda1 449 390 0001 372 350 0001 485 360 000815 913 000
(y733 383 000
1 000 870 000
Argentina
(v21 101 500 000
(v28 072 000 000
(v27 045 300 000
(v28 083 800 000
(v25 875 500 000
25 957 300 000
Armenia720 930 000712 649 0001 197 040 0001 309 240 000
(v1 384 200 000
1 287 090 000
ArubaInformation on item
(v595 876 000
(v772 930 000
(v772 812 000
(v1 171 570 000
(v1 671 730 000
1 268 960 000
Asia not specified
(y870 426 000
(y1 193 280 000
(y1 063 780 000
(y1 031 320 000
(y977 231 000
958 971 000
Australia
(v130 442 000 000
(v154 758 000 000
(v167 194 000 000
(v157 547 000 000
(v158 165 000 000
144 391 000 000
Austria
(v8 542 110 000
(v10 129 600 000
(v11 777 500 000
(v12 538 700 000
(v13 168 900 000
13 939 500 000
Azerbaijan
(v2 958 100 000
(v3 466 870 000
(v5 103 130 000
(v4 847 100 000
(v5 763 680 000
3 757 690 000
BahrainInformation on item
(y3 627 310 000
(y3 537 020 000
(y4 407 560 000
(y4 682 630 000
(y5 004 170 000
4 842 140 000
BangladeshInformation on item
(v17 783 800 000
(v21 836 300 000
(v19 989 600 000
(v22 584 500 000
(v26 040 200 000
27 970 600 000
Barbados
(y980 672 000
(y1 407 260 000
(y732 976 000
(y884 633 000
(y886 650 000
810 534 000
Belarus
(v1 138 800 000
(v12 473 200 000
(v26 319 700 000
(v21 475 200 000
(v21 358 800 000
16 192 400 000
BelgiumInformation on item
(v70 355 500 000
(v82 768 300 000
(v80 888 100 000
(v82 663 100 000
(v90 665 000 000
83 028 200 000
Belgium-Luxembourg............
Belgium-Luxembourg not specified
(y880 582 000
(y1 218 760 000
(y1 158 190 000
(y1 126 670 000
(y1 838 670 000
1 731 090 000
Belize
(y480 272 000
(y580 257 000
(y562 571 000
(y575 121 000
(y519 804 000
560 424 000
Benin
(v3 695 720 000
(v4 403 750 000
(v3 725 230 000
(v4 786 570 000
(y5 636 330 000
4 540 530 000
Bermuda
(y2 683 160 000
(y2 917 860 000
(y2 592 170 000
(y2 730 690 000
(y3 241 030 000
3 239 050 000
Bhutan............
Bolivia
(v2 544 380 000
(v3 438 780 000
(v3 789 100 000
(v4 456 550 000
(v4 769 480 000
3 959 510 000
Bosnia and Herzegovina423 641 000676 052 000766 065 000870 508 000
(y940 535 000
368 049 000
Botswana
(y485 731 000
(y753 895 000
(y312 059 000
(y612 077 000
(y884 645 000
898 256 000
Brazil
(v98 028 700 000
(v121 678 000 000
(v121 790 000 000
(v125 083 000 000
(v117 988 000 000
90 116 300 000
Brunei
(y2 397 700 000
(y4 132 280 000
(y4 340 630 000
(y5 996 420 000
(y5 852 660 000
4 528 300 000
Bulgaria
(v5 400 490 000
(v6 159 480 000
(v6 964 810 000
(v5 162 020 000
(v4 628 650 000
4 447 190 000
Burkina Faso
(y214 994 000
(y238 229 000
(y300 413 000
(y328 993 000
(y290 850 000
319 003 000
Burundi
(v67 502 500
(v90 797 900
(y111 742 000
(y87 320 200
(y90 333 400
75 797 800
CIS
(y119 994 000 000
(y166 413 000 000
(y216 798 000 000
(y219 951 000 000
(y206 635 000 000
138 310 000 000
Cabo Verde
(y75 654 500
(y84 543 900
(y89 706 600
(y99 267 000
(y150 752 000
297 772 000
Cambodia
(v9 615 320 000
(v11 050 900 000
(v13 408 300 000
(y14 900 400 000
(y15 148 500 000
16 196 100 000
Cameroon
(v1 057 630 000
(v1 566 560 000
(v1 845 000 000
(y2 383 930 000
(y2 787 280 000
2 597 770 000
Canada
(v312 124 000 000
(v351 427 000 000
(v365 815 000 000
(v372 820 000 000
(v384 103 000 000
350 328 000 000
Central African Republic111 338 000416 928 00079 420 200174 928 000
(y54 174 100
67 822 800
Chad432 991 000149 402 000239 095 000466 276 000
(y445 185 000
221 173 000
Chile
(v30 386 600 000
(v38 977 000 000
(v43 616 900 000
(v42 022 600 000
(v40 889 400 000
38 782 800 000
ChinaInformation on item
(v870 127 000 000
(v1 008 150 000 000
(v1 018 410 000 000
(v1 067 230 000 000
(v1 054 900 000 000
961 861 000 000
Colombia
(v25 734 300 000
(v33 284 000 000
(v35 594 300 000
(v36 644 700 000
(v40 828 200 000
34 442 700 000
Comoros34 730 10031 195 10040 231 20047 016 700
(y59 854 600
66 299 300
Congo
(y874 752 000
(y1 140 220 000
(y1 119 570 000
(y1 385 270 000
(y1 681 990 000
2 076 610 000
Costa Rica
(v8 291 260 000
(v10 095 900 000
(v11 345 600 000
(v11 066 700 000
(y10 937 400 000
9 928 190 000
Countries&Areas, not specified
(y56 924 400 000
(y95 400 500 000
(y6 909 760 000
(y9 918 250 000
(y8 454 330 000
6 614 500 000
Croatia3 043 260 0003 280 910 0002 287 590 0003 289 980 000
(v3 196 890 000
2 855 010 000
Cuba2 808 220 0002 947 360 0002 820 930 0002 956 140 000
(y2 473 250 000
3 149 330 000
Cyprus
(v4 604 600 000
(v4 526 290 000
(v4 748 080 000
(v4 120 900 000
(v2 865 630 000
1 796 990 000
Czech Republic
(v18 941 600 000
(v20 869 200 000
(v20 009 000 000
(v21 416 800 000
(v21 939 600 000
19 932 400 000
CzechoslovakiaInformation on item............
Czechoslovakia not specified134 343 000204 587 000285 152 000292 252 000297 515 000258 653 000
Côte d'Ivoire
(v1 622 580 000
(v1 460 750 000
(v1 977 360 000
(v2 176 770 000
(y2 452 270 000
2 576 780 000
Dem. Rep. Congo
(y670 058 000
(y1 156 880 000
(y1 235 980 000
(y1 352 420 000
(y1 776 700 000
1 781 190 000
Dem. Rep. Korea
(y2 482 780 000
(y3 397 230 000
(y3 689 960 000
(y3 981 540 000
(y3 850 400 000
3 219 110 000
Denmark
(v13 754 300 000
(v15 429 300 000
(v14 922 500 000
(v14 310 600 000
(v17 788 200 000
15 312 700 000
Developing Asia
(y1 625 670 000 000
(y1 916 450 000 000
(y1 975 720 000 000
(y2 056 440 000 000
(y2 077 220 000 000
1 926 110 000 000
Djibouti
(y971 320 000
(y1 272 710 000
(y1 630 520 000
(y1 770 530 000
(y1 874 620 000
2 733 850 000
Dominica
(y387 643 000
(y303 347 000
(y331 738 000
(y295 188 000
(y347 124 000
371 540 000
Dominican RepublicInformation on item
(v9 150 670 000
(v10 232 400 000
(v9 701 320 000
(y10 087 200 000
(y11 180 200 000
10 509 700 000
Eastern Germany............
Ecuador
(v11 506 100 000
(v13 278 000 000
(v14 376 800 000
(v15 759 600 000
(v16 479 000 000
12 829 000 000
Egypt
(v24 328 800 000
(v25 729 000 000
(v26 522 300 000
(v24 541 300 000
(v31 830 400 000
29 441 900 000
El SalvadorInformation on item
(v3 930 970 000
(v5 138 770 000
(v4 854 780 000
(v5 149 700 000
(v5 234 920 000
5 337 000 000
Emerging and Developing Economies
(y2 816 040 000 000
(y3 379 840 000 000
(y3 574 230 000 000
(y3 680 760 000 000
(y3 746 380 000 000
3 399 610 000 000
Emerging and Developing Europe
(y128 645 000 000
(y156 577 000 000
(y163 926 000 000
(y163 958 000 000
(y161 819 000 000
139 754 000 000
Equatorial Guinea785 153 000617 988 000702 054 0001 504 130 000
(y973 480 000
474 290 000
Eritrea............
EstoniaInformation on item
(v2 921 460 000
(v4 911 710 000
(v6 027 670 000
(v6 487 240 000
(v6 006 560 000
4 009 240 000
Ethiopia
(y2 471 670 000
(y2 103 150 000
(y3 538 180 000
(y3 054 660 000
(y5 283 060 000
5 711 770 000
Euro area
(y853 131 000 000
(y978 684 000 000
(y968 238 000 000
(y965 400 000 000
(y988 911 000 000
861 288 000 000
Europe
(y253 044 000 000
(y327 447 000 000
(y385 524 000 000
(y388 999 000 000
(y373 785 000 000
283 335 000 000
Europe not specified
(y4 404 640 000
(y4 456 660 000
(y4 799 830 000
(y5 090 580 000
(y5 331 410 000
5 271 410 000
European UnionInformation on item
(y1 152 490 000 000
(y1 319 770 000 000
(y1 306 360 000 000
(y1 284 950 000 000
(y1 319 980 000 000
1 174 650 000 000
Export Earnings: FuelInformation on item
(y358 041 000 000
(y439 488 000 000
(y514 999 000 000
(y540 932 000 000
(y573 020 000 000
477 960 000 000
Export Earnings: Non-Fuel
(y2 458 000 000 000
(y2 940 350 000 000
(y3 059 230 000 000
(y3 139 830 000 000
(y3 173 360 000 000
2 921 650 000 000
Exports............
Faeroe Islands
(y9 543 400
(y9 336 040
(y10 290 800
(y17 842 100
(y19 960 900
85 303 700
Falkland Islands3 311 6805 913 6104 875 8309 289 260
(y20 113 600
17 916 000
Fiji
(y1 363 220 000
(y1 742 570 000
(y1 855 980 000
(y1 900 280 000
(y2 011 920 000
1 738 750 000
Finland
(v24 017 400 000
(v28 095 900 000
(v28 027 400 000
(v26 044 200 000
(v22 890 500 000
15 338 500 000
FranceInformation on item
(v99 407 900 000
(v112 559 000 000
(v106 929 000 000
(v106 024 000 000
(v102 993 000 000
95 677 400 000
French Polynesia
(y757 186 000
(y850 675 000
(y897 036 000
(y779 067 000
(y810 238 000
622 108 000
Gabon
(y652 267 000
(y774 024 000
(y998 791 000
(y1 042 060 000
(y1 129 290 000
1 105 570 000
Georgia1 345 250 0002 391 690 0002 620 440 0003 034 020 000
(v3 089 530 000
2 290 170 000
Germany
(v215 324 000 000
(v239 616 000 000
(v234 850 000 000
(v230 738 000 000
(v238 412 000 000
218 645 000 000
Ghana
(y4 428 720 000
(y6 509 640 000
(y9 238 400 000
(y6 905 680 000
(y6 810 940 000
7 653 410 000
Gibraltar
(y2 230 230 000
(y3 869 900 000
(y5 953 530 000
(y4 367 210 000
(y3 364 640 000
2 973 030 000
Greece
(v11 091 200 000
(v12 653 100 000
(v14 788 400 000
(v13 574 700 000
(v12 364 900 000
10 277 700 000
Greenland
(y23 716 300
(y24 273 700
(y27 425 100
(y29 332 300
(y27 188 600
29 642 900
Grenada
(y94 250 300
(y107 612 000
(y110 772 000
(y126 523 000
(y130 249 000
135 755 000
Guam
(y869 607 000
(y1 006 740 000
(y1 088 500 000
(y854 116 000
(y1 105 500 000
702 765 000
GuatemalaInformation on item
(v8 097 470 000
(v10 600 600 000
(v10 335 200 000
(v10 221 200 000
(v11 094 900 000
11 419 200 000
Guinea
(y700 460 000
(y1 182 450 000
(y1 186 650 000
(y1 229 020 000
(y1 455 090 000
1 625 440 000
Guinea-Bissau25 184 40040 303 10043 141 80029 709 800
(y35 763 300
36 713 900
Guyana
(y566 166 000
(y712 313 000
(v729 566 000
(y618 970 000
(y685 254 000
657 526 000
Haiti
(y1 817 980 000
(y1 810 140 000
(y1 703 300 000
(y1 985 940 000
(y2 117 800 000
2 001 470 000
Honduras
(v5 889 760 000
(v7 723 960 000
(v8 029 170 000
(v7 353 890 000
(v7 762 540 000
7 324 630 000
Hong Kong SAR ChinaInformation on item
(v428 214 000 000
(v502 956 000 000
(v559 840 000 000
(v624 162 000 000
(v604 387 000 000
552 377 000 000
Hungary
(v21 056 400 000
(v22 302 200 000
(v20 690 600 000
(v21 347 900 000
(v19 220 300 000
16 020 700 000
Iceland
(v957 556 000
(v854 987 000
(v689 169 000
(v842 281 000
(v692 681 000
753 574 000
Imports c.i.f.............
Imports f.o.b.............
IndiaInformation on item
(v155 764 000 000
(v183 698 000 000
(v176 443 000 000
(v171 721 000 000
(v178 174 000 000
176 907 000 000
Indonesia
(v116 440 000 000
(v148 470 000 000
(v160 480 000 000
(v156 915 000 000
(v150 327 000 000
120 857 000 000
Iran
(y25 222 500 000
(y30 636 200 000
(y24 593 600 000
(y23 715 000 000
(y33 429 600 000
25 138 500 000
Iraq
(y7 966 720 000
(y9 875 930 000
(y11 370 700 000
(y13 852 600 000
(y15 166 700 000
14 380 000 000
Ireland
(v13 376 800 000
(v13 504 000 000
(v13 319 500 000
(v13 448 200 000
(v15 691 500 000
16 182 300 000
IsraelInformation on item
(v24 812 000 000
(v30 567 300 000
(v30 786 100 000
(v31 272 300 000
(v33 411 600 000
31 469 900 000
Italy
(v99 512 300 000
(v111 523 000 000
(v100 906 000 000
(v107 834 000 000
(v110 924 000 000
91 738 900 000
Jamaica
(v2 356 860 000
(v2 979 380 000
(v3 456 790 000
(v3 214 990 000
(y3 303 010 000
2 933 410 000
Japan
(v422 286 000 000
(v509 772 000 000
(v518 510 000 000
(v498 444 000 000
(v493 377 000 000
423 160 000 000
Jordan
(v5 833 560 000
(v6 994 680 000
(v8 280 310 000
(v8 807 510 000
(v9 295 140 000
7 988 210 000
Kazakhstan16 342 800 00018 287 800 00029 278 900 00033 715 700 000
(y29 710 600 000
20 650 400 000
Kenya
(v4 159 810 000
(v5 078 270 000
(v5 756 860 000
(v6 747 800 000
(y9 841 010 000
9 485 960 000
Kiribati
(y80 548 300
(y117 077 000
(y125 804 000
(y124 807 000
(y127 836 000
137 900 000
Korea
(v272 467 000 000
(v318 187 000 000
(v313 219 000 000
(v307 932 000 000
(v317 792 000 000
292 365 000 000
Kosovo............
Kuwait
(y8 952 610 000
(y9 909 320 000
(y10 407 200 000
(y10 758 800 000
(y13 453 400 000
12 032 900 000
Kyrgyz Republic5 310 990 0006 379 640 0007 133 250 0007 515 150 000
(y7 383 030 000
5 746 960 000
Lao PDR
(y3 104 230 000
(y3 876 950 000
(y5 412 190 000
(y6 383 950 000
(y6 912 050 000
6 593 920 000
Latvia
(v7 313 510 000
(v9 408 440 000
(v11 592 000 000
(v13 162 400 000
(v15 052 300 000
8 947 990 000
Lebanon
(v4 663 130 000
(v4 822 100 000
(y4 262 610 000
(v5 497 680 000
(v6 068 050 000
5 762 190 000
Lesotho
(y248 727 000
(y197 846 000
(y212 746 000
(y202 399 000
(y180 565 000
167 942 000
Liberia
(y14 959 100 000
(y15 910 000 000
(y13 262 300 000
(y11 893 300 000
(y10 126 100 000
6 770 380 000
Libya
(y5 440 920 000
(y1 555 040 000
(y5 212 880 000
(y6 333 730 000
(y4 529 890 000
3 166 310 000
LithuaniaInformation on item
(v4 413 700 000
(v8 964 080 000
(v8 563 450 000
(v9 427 510 000
(v7 920 960 000
5 417 220 000
LuxembourgInformation on item
(v2 991 500 000
(v3 902 910 000
(v4 701 180 000
(v4 572 380 000
(v5 112 970 000
4 763 220 000
Macao SAR China
(v5 965 990 000
(v7 497 480 000
(v8 447 730 000
(v10 155 800 000
(v11 211 900 000
12 034 300 000
Macedonia
(y145 270 000
(y210 829 000
(y182 910 000
(y171 306 000
(y225 053 000
235 722 000
Madagascar
(y941 470 000
(y982 966 000
(y993 717 000
(y1 122 220 000
(y1 143 100 000
1 236 070 000
Malawi
(y206 265 000
(y266 398 000
(y422 622 000
(y414 458 000
(y342 041 000
419 251 000
Malaysia
(v141 659 000 000
(v162 078 000 000
(v172 245 000 000
(v182 881 000 000
(v179 548 000 000
153 915 000 000
Maldives
(y595 949 000
(y730 448 000
(y645 938 000
(y614 964 000
(y762 781 000
780 898 000
Mali
(y383 906 000
(y496 688 000
(y489 076 000
(y494 961 000
(y455 496 000
486 639 000
Malta
(v6 598 820 000
(v8 785 070 000
(v9 618 020 000
(v9 589 540 000
(v10 637 700 000
9 913 590 000
Mauritania
(y565 992 000
(y967 691 000
(y1 043 630 000
(y1 124 610 000
(y1 180 420 000
1 102 130 000
Mauritius
(v1 231 040 000
(v1 595 540 000
(v1 635 070 000
(v1 507 060 000
(v1 644 470 000
1 841 120 000
MexicoInformation on item
(v216 542 000 000
(v262 799 000 000
(v281 703 000 000
(v293 620 000 000
(v315 604 000 000
313 087 000 000
Middle East
(y220 195 000 000
(y253 185 000 000
(y286 069 000 000
(y298 530 000 000
(y333 831 000 000
307 807 000 000
Middle East not specified526 908218 431517 695932 139
(y614 789
1 481 590
Middle East, North Africa & Pakistan
(y266 273 000 000
(y307 841 000 000
(y341 933 000 000
(y354 300 000 000
(y393 648 000 000
369 902 000 000
Moldova461 139 000570 000 0001 809 590 0001 531 370 000
(y1 696 010 000
1 193 710 000
Mongolia
(y3 039 660 000
(y5 525 370 000
(y6 234 990 000
(y5 269 130 000
(y4 693 680 000
3 386 300 000
Montenegro
(v136 218 000
(v210 951 000
(v217 521 000
(v147 462 000
(v237 227 000
210 019 000
Morocco
(v6 525 550 000
(v8 971 330 000
(v8 664 540 000
(v8 255 120 000
(v7 661 960 000
6 723 440 000
Mozambique
(y1 515 900 000
(y2 211 290 000
(y2 423 830 000
(y3 376 960 000
(y3 920 890 000
3 433 250 000
Myanmar
(y8 487 500 000
(y11 602 100 000
(y14 484 300 000
(y17 263 400 000
(y20 380 500 000
20 431 400 000
Namibia614 132 000734 353 000845 031 000961 400 000
(y1 349 180 000
933 180 000
Nauru
(y19 895 000
(y29 413 100
(y39 206 000
(y140 238 000
(y102 775 000
61 976 900
Nepal
(y1 119 660 000
(y1 591 890 000
(y2 384 200 000
(y2 704 960 000
(y2 819 430 000
1 348 840 000
NetherlandsInformation on item
(v205 597 000 000
(v238 569 000 000
(v246 848 000 000
(v239 466 000 000
(v245 544 000 000
201 703 000 000
Netherlands Antilles
(y3 339 540 000
(y2 560 890 000
(y1 922 100 000
(y1 849 120 000
(y1 870 490 000
1 593 290 000
New Caledonia
(y1 638 110 000
(y1 654 800 000
(y1 513 310 000
(y1 375 500 000
(y1 538 740 000
1 200 660 000
New Zealand
(v21 640 900 000
(v24 727 700 000
(v25 591 400 000
(v25 732 200 000
(v28 652 800 000
25 424 500 000
Nicaragua
(v2 037 100 000
(v2 442 230 000
(v2 994 480 000
(v2 992 920 000
(v3 045 080 000
3 490 290 000
Niger
(y393 928 000
(y259 014 000
(y283 570 000
(y329 463 000
(y399 483 000
358 917 000
NigeriaInformation on item
(y14 985 600 000
(y21 214 100 000
(y19 542 900 000
(y24 234 100 000
(y28 088 900 000
22 073 700 000
Norway
(v14 912 300 000
(v16 267 900 000
(v14 503 400 000
(v15 519 500 000
(v15 656 900 000
16 236 400 000
Oceania not specified
(y10 873 800 000
(y13 994 000 000
(y10 651 500 000
(y13 238 400 000
(y14 424 400 000
15 355 200 000
Oman
(v7 584 250 000
(v8 210 470 000
(v10 691 000 000
(v10 023 600 000
(v11 046 900 000
11 110 900 000
Other Countries n.i.e.
(y5 291 000 000
(y6 344 590 000
(y6 510 890 000
(y6 937 670 000
(y6 323 650 000
6 368 450 000
Pakistan
(y17 891 000 000
(y21 418 700 000
(y20 584 900 000
(y21 808 300 000
(y24 746 400 000
28 298 600 000
Palau............
PanamaInformation on item
(y47 720 700 000
(y56 047 400 000
(y58 911 000 000
(y49 117 500 000
(y41 844 300 000
31 611 800 000
Papua New Guinea
(y4 224 650 000
(y6 007 340 000
(y7 369 070 000
(y5 902 190 000
(y5 290 690 000
4 575 240 000
Paraguay
(v4 118 250 000
(v4 846 090 000
(v4 449 410 000
(v4 800 770 000
(v4 898 090 000
4 026 930 000
Peru
(v16 645 800 000
(v20 977 500 000
(v22 962 600 000
(v24 881 100 000
(v24 862 800 000
23 693 300 000
Philippines
(v67 920 400 000
(v74 794 800 000
(v81 491 100 000
(v83 891 800 000
(v91 213 800 000
86 351 400 000
Poland
(v37 231 500 000
(v45 988 100 000
(v45 043 500 000
(v45 463 800 000
(v44 310 800 000
36 893 600 000
Portugal
(v7 082 500 000
(v7 383 820 000
(v6 122 590 000
(v6 267 540 000
(v7 029 870 000
6 664 340 000
Qatar
(v6 906 230 000
(v7 054 160 000
(v8 839 960 000
(v10 667 000 000
(v11 927 400 000
10 787 500 000
Romania
(v7 255 110 000
(v8 035 310 000
(v7 398 880 000
(v7 038 840 000
(v7 858 390 000
7 696 320 000
RussiaInformation on item
(v60 115 900 000
(v80 939 400 000
(v90 684 800 000
(v95 579 400 000
(v95 819 800 000
60 818 600 000
Rwanda111 712 000220 686 000214 537 000240 682 000
(y297 196 000
349 219 000
Saint Helena912 9642 968 9505 276 2403 584 030
(y1 756 000
4 307 540
Saint Pierre and Miquelon19 943 40022 294 60021 002 70024 351 300
(y29 294 800
18 434 200
Samoa
(y328 122 000
(y343 830 000
(y348 784 000
(y321 730 000
(y290 874 000
292 697 000
Saudi Arabia
(y43 141 700 000
(y54 612 800 000
(y69 187 200 000
(y68 441 600 000
(y71 804 200 000
72 031 600 000
Senegal
(v1 119 780 000
(v1 693 540 000
(v1 584 980 000
(v1 835 580 000
(v2 611 880 000
3 081 920 000
Serbia
(v761 874 000
(v1 150 530 000
(v1 427 870 000
(v1 579 530 000
(v1 767 880 000
1 579 220 000
Serbia Montenegro not specified
(y7 216 700
(y38 129 400
(y4 977 360
(y2 581 090
(y3 522 310
747 272
Serbia and Montenegro............
Seychelles
(y135 822 000
(y169 436 000
(y177 837 000
(y175 235 000
(y182 591 000
289 074 000
Sierra Leone
(y288 038 000
(y508 985 000
(y500 810 000
(y362 321 000
(y389 843 000
467 975 000
SingaporeInformation on item
(v188 096 000 000
(v215 126 000 000
(v221 976 000 000
(v222 830 000 000
(v235 866 000 000
207 162 000 000
Slovak Republic
(v11 560 600 000
(v13 798 800 000
(v14 986 000 000
(v15 159 500 000
(v14 385 400 000
11 634 400 000
Slovenia
(v2 903 900 000
(v4 471 440 000
(v4 092 370 000
(v4 284 920 000
(v4 936 080 000
4 846 170 000
Solomon Islands
(y307 546 000
(y408 507 000
(y443 560 000
(y433 237 000
(y398 029 000
357 630 000
Somalia95 760 600126 764 000159 661 000245 444 000
(y387 401 000
479 697 000
South AfricaInformation on item
(v31 329 500 000
(v40 388 100 000
(v41 505 800 000
(v41 912 800 000
(v37 496 700 000
35 069 100 000
South Sudan............
Spain
(v54 635 300 000
(v61 894 600 000
(v58 292 900 000
(v58 870 300 000
(v60 471 400 000
55 033 300 000
Special Categories
(y1 948 980 000
(y2 549 600 000
(y2 546 550 000
(y2 230 620 000
(y2 167 450 000
3 762 510 000
Sri Lanka
(v6 892 410 000
(v9 149 420 000
(v8 796 360 000
(v9 821 890 000
(v10 384 300 000
10 726 400 000
St. Kitts and Nevis192 190 000187 003 000166 988 000248 135 000
(y316 405 000
253 391 000
St. Lucia507 262 000396 846 000440 454 000643 718 000
(y752 868 000
547 101 000
St. Vincent and the Grenadines
(y325 765 000
(y356 594 000
(y291 180 000
(y239 992 000
(y256 008 000
187 492 000
Sub-Saharan Africa (developing only)
(y103 199 000 000
(y134 830 000 000
(y137 318 000 000
(y145 418 000 000
(y157 366 000 000
141 121 000 000
Sudan
(v3 213 620 000
(v3 163 210 000
(v3 492 960 000
(v3 750 170 000
(v3 249 390 000
3 622 700 000
Suriname
(y618 523 000
(y735 973 000
(y886 889 000
(y809 848 000
(y866 037 000
861 252 000
Swaziland199 110 000129 541 000110 846 00098 819 000
(y103 196 000
99 414 400
Sweden
(v21 363 700 000
(v25 464 200 000
(v25 460 700 000
(v22 633 200 000
(v23 498 700 000
20 206 200 000
SwitzerlandInformation on item
(v59 052 800 000
(v68 660 200 000
(v65 678 700 000
(v58 759 600 000
(v48 514 200 000
49 701 500 000
Syrian Arab RepublicInformation on item
(y6 439 610 000
(y5 659 120 000
(y2 818 640 000
(y1 714 410 000
(y2 271 540 000
1 725 410 000
São Tomé and Principe31 022 10013 823 80013 753 60012 516 800
(y13 990 300
14 750 100
Taiwan Prov.of China
(v176 145 000 000
(v194 508 000 000
(v183 747 000 000
(v184 641 000 000
(v193 053 000 000
174 007 000 000
Tajikistan2 150 770 0002 953 790 0002 548 170 0002 720 770 000
(y3 474 420 000
2 623 380 000
Tanzania
(y2 686 450 000
(y3 287 040 000
(y3 710 400 000
(y5 128 560 000
(y6 032 020 000
6 003 880 000
Thailand
(v118 688 000 000
(v141 220 000 000
(v154 853 000 000
(v148 433 000 000
(v145 738 000 000
139 053 000 000
The BahamasInformation on item
(y6 705 860 000
(y7 492 070 000
(y6 778 810 000
(y6 649 760 000
(y7 459 190 000
6 539 520 000
The Gambia
(y293 370 000
(y450 424 000
(y400 146 000
(y444 038 000
(y521 932 000
470 837 000
Timor-Leste............
Togo2 020 690 0002 659 350 0004 383 190 0004 263 890 000
(y4 359 590 000
3 834 150 000
Tonga
(y117 081 000
(y108 010 000
(y123 969 000
(y128 934 000
(y130 035 000
121 529 000
Trinidad and Tobago
(y3 212 610 000
(y3 881 130 000
(y4 011 260 000
(y4 571 090 000
(y4 248 920 000
4 498 720 000
Tunisia
(v3 049 070 000
(v3 777 010 000
(v3 670 770 000
(v3 212 650 000
(v3 380 760 000
2 995 930 000
Turkey
(v50 427 400 000
(v63 907 000 000
(v72 093 700 000
(v73 643 500 000
(v75 122 400 000
65 500 400 000
TurkmenistanInformation on item1 463 170 0002 435 860 0003 409 790 0003 111 120 000
(y2 909 980 000
2 080 070 000
Tuvalu
(y64 999 300
(y62 034 300
(y201 026 000
(y95 485 900
(y70 449 900
62 771 800
U.S.S.R.............
U.S.S.R. not specified
(y70 253
(y0
(y0
(y0
(y0
0
Uganda
(y648 675 000
(y887 980 000
(y997 789 000
(y974 271 000
(y984 921 000
1 027 930 000
Ukraine
(v23 442 100 000
(v30 333 800 000
(v40 320 100 000
(v37 089 000 000
(v25 664 900 000
15 363 100 000
United Arab Emirates
(y66 797 400 000
(y81 855 700 000
(y94 933 300 000
(y104 408 000 000
(y113 082 000 000
106 404 000 000
United Kingdom
(v171 311 000 000
(v193 558 000 000
(v195 345 000 000
(v178 883 000 000
(v188 631 000 000
190 001 000 000
United States
(v1 191 430 000 000
(v1 342 640 000 000
(v1 406 850 000 000
(v1 441 830 000 000
(v1 522 130 000 000
1 470 180 000 000
Uruguay
(v3 663 480 000
(v4 747 740 000
(v5 362 880 000
(v5 809 540 000
(y5 484 870 000
4 402 080 000
Uzbekistan4 544 060 0005 468 770 0006 372 640 0008 022 380 000
(y8 379 710 000
6 306 340 000
Vanuatu
(y812 071 000
(y408 155 000
(y570 310 000
(y783 045 000
(y465 744 000
325 078 000
Venezuela
(v19 736 000 000
(v25 779 900 000
(v36 155 500 000
(v28 051 100 000
(v22 220 600 000
17 541 800 000
Vietnam
(v79 215 200 000
(v99 828 000 000
(v109 005 000 000
(v131 968 000 000
(y155 763 000 000
167 904 000 000
West Bank and Gaza............
Western Hem. not specified
(y6 359 240 000
(y4 468 510 000
(y3 659 290 000
(y2 890 730 000
(y3 862 940 000
3 135 720 000
Western Hemisphere
(y567 845 000 000
(y693 254 000 000
(y733 705 000 000
(y735 587 000 000
(y744 345 000 000
679 121 000 000
WorldInformation on item
(y7 207 260 000 000
(y8 456 090 000 000
(y8 697 020 000 000
(y8 854 970 000 000
(y9 051 100 000 000
8 272 690 000 000
Yemen Arab Rep.............
Yemen, P.D. Rep.............
Yemen, Republic of
(y3 250 180 000
(y2 680 490 000
(y4 491 610 000
4 990 880 000
(y4 837 290 000
2 913 520 000
YugoslaviaInformation on item............
Yugoslavia not specified3 989 28030 766 8006 552 75011 671 300
(y3 851 940
4 492 010
Zambia
(v501 901 000
(v991 385 000
(v1 138 190 000
(v1 133 350 000
(v1 117 880 000
892 566 000
Zimbabwe
(y496 693 000
(y618 708 000
(y618 472 000
(y616 970 000
(y587 949 000
731 920 000
Legend:
vIdentifies data consolidated from estimated monthly/quarterly partner country records
yEstimated by other methods, sometimes including the use of partner country records
Data extracted on 29 Mar 2017 21:34 UTC (GMT) from UKDS.Stat

Information